Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bảo lãnh và dùng tài sản của Tổng công ty để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công...

VN

Loading...