Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Ông Vũ Mạnh Hùng) - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Ông Vũ Mạnh Hùng)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của VINACONEX.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX 

Loading...