Danh sách các cổ đông không gửi được thư mời - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Danh sách các cổ đông không gửi được thư mời

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX

Tổng Công ty VINACONEX đã tiến hành gửi thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty năm 2009 từ ngày 13/04/2009. Tuy nhiên, có những cổ đông không có địa chỉ rõ ràng nên đơn vị chuyển phát nhanh đã hoàn lại thư cho Tổng Công ty.

Tổng Công ty kính đề nghị các cổ đông không nhận được thư đến/liên lạc trực tiếp với Bộ phận Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Tổng Công ty CP VINACONEX (điện thoại: 04-22249292 hoặc 04-22249342) để lấy thư mời và các tài liệu liên quan.

Trân trọng kính báo!

Tổng Công ty CP VINACONEX

Loading...