Công bố thông tin Bản án số 02/2022/HS-PT2 của Tòa án - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Công bố thông tin Bản án số 02/2022/HS-PT2 của Tòa án

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 29/7/2022, Tổng công ty CP VINACONEX nhận được Bản án số 02/2022/HS-PT2 của Tòa án liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty tham gia từ năm 2014.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2002/2022/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

 

Trân trọng,
 
Tổng công ty CP VINACONEX

 

 

 

Loading...