Chấp thuận nguyên tắc về việc lên sàn của Công ty Vinaconex 11 và Vinaconex 25 - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Chấp thuận nguyên tắc về việc lên sàn của Công ty Vinaconex 11 và Vinaconex 25

Ngày 01/12/2008 và 04/12/2008, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã lần lượt gửi Chấp thuận nguyên tắc về việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 11 (Công văn số 491/QĐ-TTGDHN) và Công ty cổ phần Vinaconex 25 (Công văn số 535/TB-TTGDHN) lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Dưới đây là chi tiết 2 công văn trên: 081211-1-chap-thuan-nguyen-tac-vinaconex-11-0-3.jpg 081211-2-chap-thuan-nguyen-tac-vinaconex-11-0-3.jpg 081209-chap-thuan-nguyen-tac-vinaconex25-len-san.jpg

 

Trên cơ sở văn bản này, Công ty Vinaconex 11 và 25 sẽ phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn chỉnh bộ hồ sơ để nhận được Quyết định chấp thuận chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết lên sàn theo kế hoạch.

Tổng Công ty Vinaconex xin trân trọng thông báo.

Loading...