Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX - Trang chủ | Vinaconex

VN

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX
Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX:
1. Thời gian họp:  Bắt đầu từ 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022 (thứ Năm)
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
                     34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
3. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 18/4/2022 (thứ Hai).
6.  Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
      -     Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
       -     Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VINACONEX (địa chỉ: www.vinaconex.com.vn).
8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế
      Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
      Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn
Lưu ý:
 Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

 

Trân trọng./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đào Ngọc Thanh
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm
 (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
  1. Mẫu Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
 

Loading...