Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Trang chủ | Vinaconex

VN

Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

Kính gửi:
 
Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

 

Tổng công ty CP Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông  ngày 06/4/2021 của VINACONEX công bố thông tin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

 

Trân trọng,

 

Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...