GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX - Trang chủ | Vinaconex

VN

Thứ 6 , 16/09/2022, 00:00 (GMT+7)

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX (“Công đoàn Tổng công ty) là Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 457QĐ/CĐXD ngày 14/6/1996. Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cùng sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, khẳng định được vị thế, vai trò của tổ chức song hành với sự phát triển đi lên của doanh nghiệp. Đến thời điểm 30/8/2022, Công đoàn Tổng công ty có 37 Công đoàn cơ sở trực thuộc và 5.977 đoàn viên công đoàn.

Hoạt động trong nhiều mô hình sở hữu vốn của doanh nghiệp kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Tổng công ty vẫn luôn khẳng định tốt vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp, tư vấn pháp luật cho người lao động; tham gia kiểm tra công tác ATVSLĐ, tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, tặng quà cho người lao động trong các dịp lễ, Tết; phổ biến, tuyên truyền kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước đến người lao động; phối hợp tổ chức phát động nhiều hoạt động thi đua yêu nước, khích lệ đoàn viên, người lao động nỗ lực sản xuất, góp phần đẩy mạnh hoạt động SXKD của doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chào mừng nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, v.v.; tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội.

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Tổng công ty tự hào là một tổ chức chính trị - xã hội không chỉ hoạt động vì đoàn viên, người lao động mà còn luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Với phương châm “đổi mới toàn diện về nội dung và phương pháp hành động” trong thời gian tới Công đoàn Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong toàn hệ thống công đoàn ngày càng vững mạnh hơn, hiệu quả và đi vào thực chất hơn.

Loading...