ĐTXD và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp CNC Bước 1, Giai đoạn I - Trang chủ | Vinaconex

VN

ĐTXD và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp CNC Bước 1, Giai đoạn I

Tên dự án:
ĐTXD và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp CNC Bước 1, Giai đoạn I
Chủ đầu tư
Tổng công ty CP VINACONEX
Quy mô dự án
Khoảng 19,1ha
Thời gian thi công
Bắt đầu triển khai từ 2006

 


Loading...