Đơn vị thành viên
VINACONEX 25 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 20/03/2022
Số lần xem: 24369

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào 8h00 ngày 19/03/2022, tại Hội trường – Tòa nhà Vinaconex 25, số 89A Phan Đăng Lưu, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và quý vị Cổ đông sở hữu hoặc đại diện đối với 9.059.849 cổ phần, tương đương với 75,5% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đoàn Chủ Tịch Đại hội

Sau hơn ba giờ làm việc tích cực, tập trung vì mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn tới, Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung do Hội đồng quản trị Công ty đệ trình, trong đó Đại hội cũng đã thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2021 là 6%, Kế hoạch cổ tức năm 2022 là 15% (tính trên Vốn điều lệ 120 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Bùi Phước Hùng và bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Hợp làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu đầu tư trong thời gian tới.

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội

Cổ đông ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp, các quyết sách được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thành công mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty.

Theo VINACONEX 25


Các tin khác:
» Vimeco thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới đầu tư đa ngành (28/03/2022)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Lễ ký kết Hợp đồng QLVH dự án chung cư An Bình Cỉty (21/08/2021)
» Danh sách các Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết của Vinaconex (24/09/2008)
» Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Vinaconex (VINACONEX HOÀNG THÀNH) (09/10/2008)
» Công ty TNHH Quốc tế liên doanh VINACONEX - TAISEI (VINATA) (09/10/2008)
» Công ty TNHH Quốc tế liên doanh VINACONEX - TAISEI (VINATA) (09/10/2008)
» Công ty CP đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex (VINACONEX ITC) (06/10/2008)
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.