Vinaconex Logo
   
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Ngày 20/04/2011
Số lần xem: 73462

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp: Bắt đầu từ 7h30 ngày 28 tháng 4 năm 2011 (thứ Năm)

2.   Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp: Xem chương trình Đại hội đính kèm.

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 12h ngày 27/4/2011.

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

      -     Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này. 

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông

      Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

      Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62849273; Fax: (04) 62849208; Email: doingoai.phapche@gmail.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Tổng công ty CP VINACONEX

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1.  Chương trình họp ĐHĐCĐ 2011 Quy chế làm việc

2.  Mẫu Giấy xác nhậnỦy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2011

3.  Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011

4.  Tóm tắt Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất của Tổng Công ty

5.  Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010

6.  Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ tiền lương năm 2011

7.  Báo cáo của Hội đồng quản trị

8.  Báo cáo của Ban Kiểm soát

9.  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2011

10.  Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty

11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

12. Báo cáo tài chính riêngBáo cáo tài chính hợp nhất (Bản đầy đủ)


Các tin khác:
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020; Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/03/2020)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (12/03/2020)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty (28/06/2019)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/06/2019)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/06/2019)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của VINACONEX (15/06/2019)
» Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (29/05/2019)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (26/03/2019)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/03/2019)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty (11/01/2019)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (28/12/2018)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của VINACONEX (28/12/2018)
» Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (14/12/2018)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (06/12/2018)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty (18/04/2018)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX (06/04/2018)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (23/03/2018)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/03/2018)
 • Các bài cũ hơn
 •  
  Tổng số truy cập: 100813678
  Hôm nay: 3248
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2020 VINACONEX JSC. All rights reserved.