Vinaconex Logo
   
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
Ngày 25/03/2011
Số lần xem: 74108

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 23/3/2011, Tổng công ty CP VINACONEX đã gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Công văn số 724/2011/CV-PC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Ngày 24/3/2011, thông báo này đã được đăng trên website của VSD (chi tiết xem tại link: http://www.vsd.org.vn/5161p4c21/vcg-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2011.htm).

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

-     Tổ chức đăng ký:               Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

-     Trụ sở chính:                        Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

-     Điện thoại:                             (84-4) 6284 9273

-     Fax:                                         (84-4) 6284 9208

-     Tên chứng khoán:               Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

-     Mã chứng khoán:                VCG

-     Mệnh giá:                               10,000 đồng

-     Sàn giao dịch:                       HNX

-     Loại chứng khoán:               Cổ phiếu phổ thông

-     Ngày đăng ký cuối cùng:   05/04/2011

-     Lý do và mục đích:              Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

-     Thời gian thực hiện:            Dự kiến 28/04/2011

-     Địa điểm thực hiện:             Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, HN

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020; Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/03/2020)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (12/03/2020)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty (28/06/2019)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/06/2019)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/06/2019)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của VINACONEX (15/06/2019)
» Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (29/05/2019)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (26/03/2019)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/03/2019)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty (11/01/2019)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (28/12/2018)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của VINACONEX (28/12/2018)
» Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (14/12/2018)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (06/12/2018)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty (18/04/2018)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX (06/04/2018)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (23/03/2018)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/03/2018)
 • Các bài cũ hơn
 •  
  Tổng số truy cập: 100814722
  Hôm nay: 4292
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2020 VINACONEX JSC. All rights reserved.