Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Ngày 16/03/2021
Số lần xem: 23952

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX như sau:

 1. Tổ chức phát hành:               Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 2. Trụ sở chính:                         Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 3. Điện thoại:                             (84-24) 6284 9234
 4. Fax:                                       (84-24) 6284 9208
 5. Tên chứng khoán:                 Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 6. Mã chứng khoán:                  VCG
 7. Mệnh giá:                              10,000 đồng
 8. Sàn giao dịch:                       HNX
 9. Loại chứng khoán:                Cổ phiếu phổ thông
 10. Ngày đăng ký cuối cùng:       29/3/2021
 11. Lý do và mục đích:                Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 12. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h ngày 27/4/2021 (Thứ 3)
 13. Địa điểm thực hiện dự kiến:  Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 14. Nội dung họp:
 • Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 • Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 • Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 • Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 • Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty;
 • Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
 • Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 • Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Tổng Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị; và Tờ trình của BKS về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát.
 • Tờ trình của HĐQT về việc kiện toàn cơ cấu và nhân sự HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Các nội dung khác (nếu có).

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: https://vsd.vn/vi/ad/139955)

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (EIC) (25/11/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 9 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (15/11/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC9) (15/11/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VC9) (04/11/2021)
» Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (BDT) (18/10/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (15/10/2021)
» Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ (04/10/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 11 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (04/10/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (V11) (04/10/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (V11) (27/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về thực hiện đầu tư góp vốn Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh (16/09/2021)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (13/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 (08/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về phương án bán cổ phiếu quỹ (08/09/2021)
» Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (30/08/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (30/08/2021)
» VINACONEX xin gia hạn công bố thông tin BCTC soát xét giữa niên độ 2021 (28/08/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Vận tải VINACONEX không còn là công ty con của VINACONEX (26/08/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCV) (26/08/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VCV) (13/08/2021)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.