Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu tại HSX, hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX
Ngày 19/12/2020
Số lần xem: 18145

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) (mã chứng khoán: VCG), ngày 16/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). 

Đồng thời, ngày 17/12/2020, căn cứ hồ sơ hủy niêm yết của Tổng công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang HSX. Theo đó, ngày hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại HNX là ngày 22/12/2020, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 21/12/2020. Trên cơ sở Quyết định này, cùng ngày 17/12/2020, HNX đã có Thông báo số 1433/TB-SGDHN về nội dung trên.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 1959/2020/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex - Tấn Lộc (03/08/2021)
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (29/07/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại VC9, V11, VCV (27/07/2021)
» Quyết định của HĐQT về Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VINACONEX năm 2021 (24/06/2021)
» Công bố thông tin về việc NEDI2 trở thành công ty con của VINACONEX (24/06/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2) (23/06/2021)
» Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 (23/06/2021)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ (21/06/2021)
» Công bố thông tin sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu (21/06/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ND2) (16/06/2021)
» Công bố thông tin về việc VINASANWA không còn là công ty liên doanh của VINACONEX (15/06/2021)
» Quyết định của HĐQT về Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (15/06/2021)
» Quyết định của HĐQT về Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư (15/06/2021)
» Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (BDT) (14/06/2021)
» Quyết định của HĐQT về Phương án đầu tư mua cổ phần Nhà nước thoái vốn tại CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (10/06/2021)
» Quyết định của HĐQT về Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VINACONEX (10/06/2021)
» Quyết định của HĐQT về Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu (15/05/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCC) (14/05/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CPXD Đà Nẵng không còn là công ty con của VINACONEX (10/05/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Công ty CPXD Đà Nẵng (06/05/2021)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.