Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu tại HSX, hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX
Ngày 19/12/2020
Số lần xem: 8344

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) (mã chứng khoán: VCG), ngày 16/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). 

Đồng thời, ngày 17/12/2020, căn cứ hồ sơ hủy niêm yết của Tổng công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang HSX. Theo đó, ngày hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại HNX là ngày 22/12/2020, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 21/12/2020. Trên cơ sở Quyết định này, cùng ngày 17/12/2020, HNX đã có Thông báo số 1433/TB-SGDHN về nội dung trên.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 1959/2020/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Công bố thông tin về việc Công ty CPXD Đà Nẵng không còn là công ty con của VINACONEX (10/05/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Công ty CPXD Đà Nẵng (06/05/2021)
» Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự người nội bộ (28/04/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (26/04/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (VCC) (14/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Ban Kiểm soát VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (06/04/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (01/04/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VHD) (24/03/2021)
» Công bố thông tin về việc VINAHUD không còn là công ty con của VINACONEX (23/03/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại VCTD (23/03/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (VHD) (12/03/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Vinahud (12/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Vinaconex 25 (27/02/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Nedi2 (27/02/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (24/02/2021)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.