Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu tại HSX, hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX
Ngày 19/12/2020
Số lần xem: 1965

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) (mã chứng khoán: VCG), ngày 16/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). 

Đồng thời, ngày 17/12/2020, căn cứ hồ sơ hủy niêm yết của Tổng công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang HSX. Theo đó, ngày hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại HNX là ngày 22/12/2020, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 21/12/2020. Trên cơ sở Quyết định này, cùng ngày 17/12/2020, HNX đã có Thông báo số 1433/TB-SGDHN về nội dung trên.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 1959/2020/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Công bố thông tin về việc NEDI2 không còn là công ty con của VINACONEX (07/01/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2) (07/01/2021)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (05/01/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 (điều chỉnh thời gian chi trả) (30/12/2020)
» Bổ sung công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại ND2 (30/12/2020)
» Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 (29/12/2020)
» Công bố thông tin về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 27 (26/12/2020)
» Công bố thông tin về việc VINACONEX Mart không còn là công ty con của VINACONEX (26/12/2020)
» Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục (22/12/2020)
» Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VCG tại HSX (22/12/2020)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ND2) (17/12/2020)
» Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và giá trị tài sản khi mua lại cổ phiếu của VINACONEX (04/12/2020)
» Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (04/12/2020)
» Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự Tổng công ty (Ông Nguyễn Quốc Huy) (25/11/2020)
» Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang) (25/11/2020)
» Công bố thông tin về phương án tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại Công ty CP Vinaconex Mart (14/11/2020)
» Công bố thông tin về Công văn của UBCKNN và bản Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của VINACONEX (04/11/2020)
» Công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ của Tổng công ty (22/10/2020)
» Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Tổng công ty CP VINACONEX (20/10/2020)
» Công bố thông tin về việc dừng/không tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng và Vinaconex Đầu tư (20/10/2020)
 • Các bài cũ hơn
 •  
  Tổng số truy cập: 107740431
  Hôm nay: 27284
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.