Vinaconex Logo
   
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty CP Vinaconex thành công tốt đẹp
Ngày 25/04/2016 - 11:00:09
Số lần xem: 37832

Ngày 22/4/2016, Tổng công ty CP Vinaconex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có Báo cáo tổng kết hoạt động SX - KD năm 2015 và kế hoạch SX - KD năm 2016; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SX - KD năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2015; báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2016.

Đại hội được khai mạc vào hồi 8h02 với sự tham dự của 64 đại biểu cổ đông, đại diện cho 376.401.426 cổ phần, tương đương với 85,2145% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội có sự tham dự của các đại biểu là đại diện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Tập đoàn Viễn thông quân đội (VIETTEL); Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam; các cơ quan đối tác, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Về phía Tổng công ty có sự tham dự của các thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; các đ/c trong thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty cùng đông đảo cổ đông của TCT.

Đại hội đã nghe ông Đỗ Trọng Quỳnh, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc TCT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty. Theo đó, Vinaconex đã bước vào năm 2015 với nhiều thuận lợi hơn các năm trước: Các giải pháp điều hành của Chính phủ nhằm ổn định thị trường đã phát huy tác dụng, lãi suất ngân hàng giảm, các dự án phát triển hạ tầng sử dụng vốn Nhà nước, vốn ODA hoặc xã hội hóa được triển khai…Đối với Tổng công ty nói riêng: Vinaconex đã trở thành thương hiệu có uy tín đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, công tác đổi mới mạnh mẽ trong quản trị và điều hành doanh nghiệp, nhất là đối với công tác tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp thành viên và tái cấu trúc tài chính là những khâu đột phá đem lại hiệu quả tốt.

Tổng Giám đốc Đỗ Trọng Quỳnh trình bày báo cáo tại Đại hội

Tuy nhiên, năm qua cũng là thời gian Vinaconex phải đối diện với nhiều khó khăn: chưa khắc phục xong những tồn tại, yếu kém ở một số đơn vị thành viên, cú sốc tỷ giá từ thị trường tiền tệ và dư nợ phải thu lớn từ một số chủ đầu tư, trong đó, dư nợ từ các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước … chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của doanh nghiệp đã gây ra những hậu quả khôngnhỏ cho kết quả kinh doanh chung của Tổng công ty.

Mặc dù vậy, với nỗ lực vượt bậc của HĐQT và Ban Điều hành, các hoạt động SX – KD của Tổng công ty vẫn được duy trì và đạt được những bước tiến khả quan, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2016.

ĐỐI VỚI CÔNG TY MẸ: Đã hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt:

Theo số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2015, Công ty Mẹ đã thực hiện :

 • Tổng doanh thu: 2.838 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch,
 • Lợi nhuận trước thuế : 306 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch năm
 • Tỷ lệ cổ tức: 7%, bằng 100% so với kế hoạch năm và bằng 117% so với thực hiện năm 2014.

Tổng lợi nhuận gộp từ các hoạt động KD của Công ty Mẹ là 577,096 tỷ đồng (không bao gồm chi phí hoàn nhập/trích lập dự phòng đầu tư tài chính), tăng 128,206 tỷ đồng, bằng 128,6% so với kế hoạch.Trong đó:

Hoạt động xây lắp:  Giá trị công trình trúng thầu đạt 2.656,88 tỷ đồng.

Trong đó, có những công trình lớn như: hạ tầng chính khu CNC Hòa Lạc (1.245,28 tỷ đồng), Tòa án phúc thẩm TP HCM (353 tỷ đồng), Cầu cạn và nút giao với phố Nguyễn Văn Tao – TP HCM thuộc dự án Bến Lức – Long Thành (349,5 tỷ đồng), Hệ thống ATGT đường nối TP Hạ Long (97,21 tỷ đồng), Gói thầu A5 dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (192 tỷ đồng); Chung cư thuộc khu CT -19 B Khu đô thị Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội (132 tỷ đồng), Khách sạn Nha Trang (73,6 tỷ đồng), Nhà máy TAL (92,46 tỷ đồng), Tòa nhà Radar cho Trạm khí tượng tại Hải Phòng và Vinh (35,4 tỷ đồng)….  Trong đó, đáng chú ý, lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp năm 2015 là 77,28 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2014.

Hoạt động đầu tư: Ghi dấu ấn cho sự chuyển mình của hoạt động kinh doanh BĐS: với nhiều dự án hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư; đồng thời tạo hình ảnh đẹp về thương hiệu Vinaconex ở lĩnh vực kinh doanh BĐS trên thị trường Hà Nội. Tiêu biểu là các dự án:

 • Hoàn tất thành công giao dịch mua bán chuyển nhượng cổ phần Dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ
 • Triển khai thành công các dự án bất động sản như: Dự án 97 – 99 Láng Hạ (Công ty Mẹ), Vinata Tower (Vinata), CT4 (Vimeco), khu Văn phòng và nhà ở Minh Khai (Vinahud)….
 •  Tiếp tục thúc đẩy GPMB, san lấp mặt bằng và triển khai đầu tư một phần hạ tầng dự án Khu công nghiệp CNC Hòa Lạc.
 • Nỗ lực thực hiện các thủ tục pháp lý, đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho Viwasupco để triển khai dự án cấp nước Sông Đà giai đoạn 2 và đã tiến hành khởi công dự án vào tháng 10/2015

Năm qua, Tổng công ty đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn đầu tư tại các đơn vị : VVHA, R&D, VC3, VC5, Công ty Xi măng Yên Bình, Công ty Điện miền Bắc 3; thoái phần lớn vốn tại VC15; ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc đối với giao dịch thoái vốn tại Công ty CP Tài chính Vinaconex – Viettel; tiếp tục thu hồi vốn đầu tư tại Quỹ Đầu tư theo tiến độ hoàn trả vốn của Quỹ.

Đến ngày 31/12/2015, danh mục đầu tư vốn đã giảm xuống còn 49 đơn vị đầu mối với tổng giá trị đầu tư 3.568 tỷ đồng. Các đơn vị sau khi thoái vốn đã trở thành đơn vị vệ tinh của TCT trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD

Hoạt động Tài chính: Tiếp tục duy trì dòng tài chính thông suốt. Về cơ bản, các chỉ số tài chính của Tổng công ty trong năm 2015 tiếp tục đi theo xu hướng giảm quy mô tổng tài sản bằng giảm các khoản nợ phải trả, giảm hệ số nợ.

VỀ KẾT QUẢ HỢP NHẤT :Đánh dấu sự tăng trưởng mạnh các chỉ tiêu hiệu quả KD hợp nhất so với năm 2014 cho dù doanh thu hợp nhất giảm nhẹ do việc giảm đầu mối hợp nhất

 • Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2015 bằng 95,8 % so với thực hiện năm 2014
 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện năm 2015 bằng 139,4% so với thực hiện năm 2014
 • Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ thực hiện năm 2015 bằng 125,5% so với thực hiện năm 2014
 • Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát thực hiện năm 2015 bằng 204,4% so với thực hiện năm 2014

Để ghi nhận những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, năm qua, tập thể và cá nhân CBCNV VINACONEX đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu thi đua cao quý : “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” Cờ thi đua của Bộ Xây dựng …. cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác cho các tập thể và cá nhân trên toàn Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT Vũ Quý Hà điều hành Đại hội

 

Phát huy những thành quả của năm 2015, Tổng công ty bước vào năm 2016 với một tâm thế mới, quyết tâm thực hiện tốt các giá trị và kế hoạch của năm đầutiên trong kế hoạch phát triển 5 năm 2016 – 2020 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV. Với chủ đề “ Tiếp tục ổn định để bứt phá”, Tổng công ty quyết tâm thực hiện các giá trị và mục tiêu kế hoạch:

 • Tiếp tục kiên định với định hướng lấy xây lắp và đầu tư KD BĐS làm nòng cốt
 • Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc, thoái vốn theo kế hoạch
 • Phấn đấu thực hiện:

Tổng doanh thu:          3.022,2 tỷ (tăng 6,4% so với năm 2015)

Lợi nhuận trước thuế :355,2 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2015)

            Tỷ lệ cổ tức:     8%/năm 2015.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu này, Ban điều hành đưa ra phương hướng và giải pháp thực hiện:

 1. Lấy năm 2016 là năm chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động XD và KD BĐS
 2. Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc đầu tư tại các đơn vị theo chủ trương đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt
 3. Hoạt động tài chính tiếp tục giữ vững sự ổn định, sử dụng linh hoạt các nguồn và kênh tài chính nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, phát huy lợi thế của một doanh nghiệp đang được các tổ chức tín dụng xếp hạng cao.
 4. Cải cách bộ máy và nhân sự đi đôi với chính sách đào tạo và đào tạo lại nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.
 5. Đẩy mạnh phát triển và quản lý thương hiệu.

Đại hội cũng nghe ông Vũ Quý Hà, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SX - KD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; ông Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2016; Ông Hoàng Nguyên Học, UV HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Ông Đặng Thanh Huấn - trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo và tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết rất cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h45 ’ cùng ngày.


Các tin khác:
» Vinaconex ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (13/09/2019)
» Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị TW 10 (Khóa XII); Kế hoạch số 155 – KH/TU của Thành ủy Hà Nội và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ V Đảng bộ TCT (11/09/2019)
» Tưng bừng khai giảng tại Hệ thống các Trường Lý Thái Tổ (10/09/2019)
» Vinaconex đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort tại Phú Yên (05/09/2019)
» Lễ phát động thi đua tại dự án MIKAZUKI SPA & HOTEL RESORT (26/08/2019)
» Đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (26/08/2019)
» Vinaconex trúng đấu giá Quyền sử dụng đất tại Tỉnh Quảng Nam (05/08/2019)
» Lễ công bố quyết định Chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT (03/08/2019)
» Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Đông: “VINACONEX chào đón Nhà đầu tư mới đến Khu Công nghiệp Công nghệ cao 2” (30/07/2019)
» Vinaconex ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp quốc gia với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) (15/07/2019)
» Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty CP VINACONEX và UT Group (01/07/2019)
» Đại hội cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty CP VINACONEX thành công tốt đẹp (01/07/2019)
» Vinaconex tổ chức phát động thi đua tại dự án Tòa nhà Viettel - Quảng Ninh (01/07/2019)
» Vinaconex ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Xây dựng (20/06/2019)
» Thông tin của Vinaconex về hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 7 – Vinaconex 7 và việc sử dụng nhãn hiệu Vinaconex (07/06/2019)
» Vinaconex hợp tác với Hyundai E&C phát triển dự án (23/05/2019)
» Người lao động Vinaconex được vinh danh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Xây dựng năm 2019 (22/05/2019)
» Người lao động Vinaconex tiếp tục tích cực lao động sản xuất, đóng góp vào hoạt động SXKD của Tổng công ty (02/05/2019)
» Vinaconex đứng trong Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2019 (22/04/2019)
» Thành ủy Hà Nội đề nghị Vinaconex khẩn trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng ủy (11/03/2019)
 • Các bài cũ hơn
 •  
  Tổng số truy cập: 94808189
  Hôm nay: 37318
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.