Vinaconex Logo
   

CÔNG TY CON (CÓ VỐN GÓP >50%)

1. Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)

2. Công ty cổ phần xây dựng số 2 (VINACONEX 2)

3. Công ty cổ phần xây dựng số 3 (VINACONEX 3)

4. Công ty cổ phần xây dựng số 4 (VINACONEX 4)

5. Công ty cổ phần xây dựng số 5 (VINACONEX 5)

6. Công ty cổ phần xậy dựng số 7 (VINACONEX 7)

7. Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VINACONEX 9)

 
 
 

12. Công ty cổ phần xây dựng số 25 (VINACONEX 25)

13. Công ty cổ phần xây dựng số 27 (VINACONEX 27)

15. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (VINACONSULT)

16. Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu Quyết Thắng (VINACONEX Quyết Thắng)

17. Công ty cổ phần Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng (VIMECO)

18. Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Du lịch VINACONEX (VINACONEX ITC)

19. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị VINACONEX (VINAHUD)

20. Công ty cổ phần VINACONEX Dung Quất (VINACONEX Dung Quất)

21. Công ty cổ phần VINACONEX Sài Gòn (VINACONEX Sài Gòn)

22. Công ty cổ phần Vận tải VINACONEX (VINACONEX Trans)

23. Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX (VIWASUPCO)

24. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh Nước sạch (VIWACO)

25. Công ty cổ phần Phát triển Thương mại VINACONEX (VCTD)

26. Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Đô thị Việt Nam (VINASINCO)

27. Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện miền Bắc 2 (NEDI2)

28. Công ty cổ phần Siêu thị & Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam (VINACONEX MART)

29. Công ty cổ phần Vật tư ngành nước (VIWAPICO)

30. Công ty cổ phần VIPACO (VIPACO)

31. Công ty cổ phần Vận tải VINACONEX (VINACONEX TRANS)

 

TIN NỔI BẬT
 
Tổng số truy cập: 85503990
Hôm nay: 21894
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.