Vinaconex Logo
   
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
Đăng ngày 13/03/2015 lúc 10:11:56
Số lần xem: 20951

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VINACONEX như sau:

 • Tổ chức đăng ký:                 Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 • Trụ sở chính:                       Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại:                           (84-4) 6284 9234
 • Fax:                                    (84-4) 6284 9208
 • Tên chứng khoán:                Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 • Mã chứng khoán:                 VCG
 • Mệnh giá:                            10,000 đồng
 • Sàn giao dịch:                      HNX
 • Loại chứng khoán:               Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng:      24/3/2015
 • Lý do và mục đích:               Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 • Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h ngày 24/4/2015 (Thứ 6)
 • Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (14/12/2018)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (06/12/2018)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty (18/04/2018)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX (06/04/2018)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (23/03/2018)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/03/2018)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty (21/04/2017)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX (10/04/2017)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (22/03/2017)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty (22/04/2016)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX (11/04/2016)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (24/03/2016)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty (25/04/2015)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của VINACONEX (07/04/2015)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty (26/04/2014)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của VINACONEX (10/04/2014)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 (20/03/2014)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tổng công ty (26/04/2013)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX (10/04/2013)
» Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng Công ty (21/04/2012)
 • Các bài cũ hơn
 • TIN NỔI BẬT
   
  Tổng số truy cập: 85621658
  Hôm nay: 9399
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.