Vinaconex Logo
   
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008
Đăng ngày 11/06/2008 lúc 7:19:44
Cập nhật ngày 11/06/2008 lúc 7:23:06
Số lần xem: 57030
Tài liệu kèm theo:
 • Biên bản họp Đại hội Cổ đông năm 2008
 • Nghị Quyết Đại hội Cổ đông năm 2008

 • Các tin khác:
  » Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty (21/04/2017)
  » Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX (10/04/2017)
  » Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (22/03/2017)
  » Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty (22/04/2016)
  » Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX (11/04/2016)
  » Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (24/03/2016)
  » Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty (25/04/2015)
  » Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của VINACONEX (07/04/2015)
  » Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 (13/03/2015)
  » Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty (26/04/2014)
  » Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của VINACONEX (10/04/2014)
  » Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 (20/03/2014)
  » Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tổng công ty (26/04/2013)
  » Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX (10/04/2013)
  » Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng Công ty (21/04/2012)
  » Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng công ty (21/04/2012)
  » Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của VINACONEX (11/04/2012)
  » Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (13/12/2011)
  » Thông báo mời họp Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (30/11/2011)
  » Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 (01/11/2011)
 • Các bài cũ hơn
 •  
  Tổng số truy cập: 77354617
  Hôm nay: 5440
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 4) 62849234. Fax: (84 4) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.